Selecteer een pagina

Toegang tot Recht: Een gesprek met Jan Banning

#SDGCafe 17 maart 2022

15:00 – 17:00 uur, Schuttelaar & Partners, Zeestraat 84, Den Haag

We starten 2022 met een tweeluik met als kernthema Toegang tot Recht.

Het eerste cafe van dit tweeluik op 17 maart (15:00 tot 17:00 uur) staat helemaal in het teken van het werk van fotograaf en kunstenaar Jan Banning. Het werk van Jan Banning gaat over thema’s als macht, recht en onrecht. In 2004 won hij een World Press Photo Award voor zijn serie Bureaucratics. Ook werken als Troostmeisjes, Law and order en The face of poverty sluiten aan bij thema’s die cafébezoekers niet onbekend zijn. Het werkvan Jan Banning bevindt zich in collecties van onder andere het Rijksmuseum en het Museum of Fine Arts in Houston.

Op 17 maart geeft Jan Banning een keynote over zijn nieuwe werk Het Oordeel: De Zaak Christina Boyer. Ook gaan we met hem en andere gasten in gesprek over de thema’s uit dit werk.

Met Het Oordeel strijdt Jan Banning voor de vrijlating van Christine Boyer. Zo stelt hij het Amerikaanse strafrecht en de massaopsluiting die daarvan het gevolg is aan de kaak. In het Fotomuseum in Rotterdam is een tentoonstelling over het werk te zien. Daarnaast is er de publicatie van het boek De zaak Christine Boyer, een caleidoscopische casestudy.

Hier kun je meer lezen over Het Oordeel, inclusief foto’s en achtergronden bij het project.

Na de keynote van volgt een dialoog met Jos Walenkamp, lid van de kerngroep van het #SDGcafé, eerder Lector aan de Haagse Hogeschool en directeur van Nuffic. Vervolgens is er de gelegenheid tot het stellen van vragen en een enkele pitch in het kader van het thema. 

We sluiten als vanouds af met een netwerkborrel met de inleiders en pitchers.

Aanmelden voor een pitch kan door een email te sturen aan Thea Fierens via thea.fierens@gmail.com. Een pitch duurt maximaal 4 minuten en eindigt liefst met een vraag aan de cafébezoekers.

Cover van Het Oordeel van Jan Banning

Het thema: Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid

Diepe armoede kent vele gezichten. De meeste zijn ons wel bekend: honger, ziekte, gebrek aan gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting, ongeletterdheid en gebrek aan schoon water.

We denken vaak niet direct aan de chronische kwetsbaarheid van miljarden armen voor geweld, voor de massale dagelijkse dreiging van gedwongen arbeid, seksueel geweld, landroof, onwettige opsluiting zonder proces, overvallen, diefstal, onderdrukking en mishandeling door de politie. Dat geweld, in al zijn verschijningsvormen, is in zichzelf al een ramp, maar het maakt bovendien ontwikkeling bijzonder moeilijk en hulp veel minder effectief.

SDG 16 impliceert het bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, het verzekeren van toegang tot justitie voor iedereen en het uitbouwen van doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen op alle niveaus. Er moet een einde komen aan het misbruik, de exploitatie, de handel en van alle vormen van geweld tegen en het martelen van kinderen. En het wil de rechtsregels bevorderen op nationaal en internationaal niveau en gelijke toegang tot het rechtssysteem voor iedereen garanderen. En dat is nog maar een deel van SDG 16. Ga er maar aanstaan.

Er gebeurt gelukkig wel al een en ander, op internationaal, nationaal en lokaal niveau. En ook in het gave Nederland is dat nodig en gebeurt het. Kinderen die door mensensmokkelaars in de prostitutie gedwongen worden, komen er soms met hulp van buiten uit. Vaak worden ze overigens opnieuw slachtoffer.

Op internationaal niveau zie je vooral veel conferenties, monitoringplannen en beleidsaanbevelingen. Concreet gebeurt er weinig. Er zijn veel meer landen waar het met de rechtstaat al jaren achtereen slechter gaat dan landen die het beter doen.  Gewapende conflicten maken de zaken voor veel mensen nog erger.

Lokaal en kleinschalig gebeurt er wel wat meer. Er zijn gelukkig veel nationale en internationale NGO’s die op allerlei manieren mensen helpen die vrede en recht zoeken.

In Den Haag, stad van Vrede en Recht, willen we graag verkennen welke initiatieven er zijn en welke succesvol en op te schalen zijn.

Het videoverslag van het vorige #SDGCafé:

Nodig je netwerk uit voor het #SDGCafé