Selecteer een pagina

Over het SDG Café

Het SDG Café is een onafhankelijk en informeel netwerk van personen die zich inzetten voor de Sustainable Development Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelen. Het oogmerk is bij te dragen aan het behalen van die SDGs door het verbinden van organisaties die hier actief bij betrokken willen zijn. In het café delen we kennis en bouwen we aan een netwerk. Het café is een werkplaats, entameert onderzoek, zet aan tot samenwerking en agendeert. Kortom, een bottom-up beweging voor de nieuwe werelddoelen.

Een greep uit het netwerk

Wat je kunt verwachten

Ieder café staat een thema centraal. Vaak kiezen we een locatie die relevant is voor dit thema. Rond een thema nodigen we experts en inleiders uit. Ook deelnemers kunnen kort hun organisatie of ideeën pitchen. De meeste ruimte is er voor het uitwisselen van kennis en ervaringen. En: het is een echt café. Een vast onderdeel is dan ook tijd en ruimte om samen iets te drinken, zodat er ook zaken kunnen worden gedaan. 

De diversiteit onder de bezoekers is groot. Samen delen we nieuwe inzichten, onderzoeken en innovaties. Ieder café eindigt met het samen formuleren van enkele adviezen, onafhankelijk en onderbouwd. Adviezen aan onszelf en adviezen aan instellingen zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken, MKB-Nederland en bedrijven.

De verantwoordelijkheid om het SDG Café tot een succes te maken ligt bij alle deelnemers. Neem gerust collega’s, nieuwe inzichten of baanbrekende ideeën mee naar het café. Iedereen is welkom.

Sfeerimpressie

Organisatie

Het SDG Café wordt georganiseerd door een kerngroep van vrijwilligers en gecoördineerd door Thea Fierens. Het is een onafhankelijke organisatie, zonder subsidie, geregel en bureaucratie. Het SDG Café is eigenzinnig en nomadisch: het maakt gebruik van de inzet van deelnemers die het café gastvrijheid verlenen, zorgen voor ruimte, faciliteiten en een drankje.

De kerngroepleden hebben allen een goed netwerk dat ze inzetten om het SDG Café tot een succes te maken. De gastorganisatie haalt waarde uit de relevantie van het thema, de bezoekers die komen, de dynamiek die het café kan brengen en de eigen profilering. We komen ongeveer vier keer per jaar bij elkaar.

Op dit moment bestaat de kerngroep uit:

  • Thea Fierens (coördinator), Hoogheemraad bij Hoogheemraadschap Rijnland; voormalig directie Verenigde Naties
  • Jos Walenkamp, Emeritus lector / fellow aan De Haagse Hogeschool; PUM Program Developer
  • Lieneke Hoeksma, Statistisch onderzoeker SDG’s en brede welvaart, Centraal Bureau voor de Statistiek
  • Ronald Hiel, Managing partner bij Schuttelaar & Partners
  • Jasper Visser, Projectdirecteur Stichting 2030; Partner VISSCH+STAM