Waar staan we? Ongelijkheid en mensenrechten

September 2020, online

We gaan weer van start met het #SDGCafé en wel met een digitaal drieluik: De Coronacrisis en de SDG’s.

Analyse van de macro- en micro-impact van Corona op de doelen. De duurzame doelen zijn de opmaat voor toegang tot recht, want als corona iets heeft blootgelegd, is het wel de tweedeling en de overbelasting van het “systeem”.

Dit is het tweede café uit het drieluik. De datum en nadere informatie maken we bekend via onze nieuwsbrief.